Ενότητα 1: Τι είναι ο οπτικός γραμματισμός και γιατί είναι σημαντικός για την επιχείρησή σας;Ενότητα 1 Κουίζ

1. Σωστό ή Λάθος: Ο οπτικός γραμματισμός περιλαμβάνει την ικανότητα ερμηνείας και ανάλυσης οπτικών μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο και γραφημάτων. (Απαιτείται)(Required)
2. Σωστό ή Λάθος: Οι δεξιότητες οπτικού γραμματισμού είναι σημαντικές μόνο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την τέχνη και το σχέδιο, όπως η γραφιστική ή η φωτογραφία. (Απαιτείται)(Required)
3. Γιατί είναι σημαντικός ο οπτικός γραμματισμός για τις επιχειρήσεις; (Απαιτείται)(Required)
4. Πώς μπορεί ο οπτικός γραμματισμός να ωφελήσει τις επιχειρήσεις στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση; (Απαιτείται)(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.