Ενότητα 2: Κατανόηση των πρακτικών σχεδιασμού GRQuiz Ενότητα 2

1. Σωστό ή Λάθος: Όταν σχεδιάζετε μια εικόνα, δεν είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη ότι τα διαφορετικά χρώματα μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους.(Required)
2. Τι είναι η Τυπογραφία;(Required)
3. Τι είναι τα 5 W και H και γιατί είναι σημαντικά για τους σχεδιαστές;(Required)
4. γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις πολιτισμικές αλλαγές και ευαισθησίες όταν εξετάζουμε το σχεδιασμό;(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.